Rada Nadzorcza RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 36/IV/2021 Określenie firmy i siedziby Spółki: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. …

Komunikat RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina wszystkich klientom, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia7 czerwca 2001r. o zbiorowym …

Komunikat o cenie wody

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.33.2021 z dnia 20 maja 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 19 czerwca 2021r. ulegają …

Komunikat Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z § 15 Regulaminu Konkursu informuje, że Pan Jacek Sarat zamieszkały 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. …

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. 1.Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp.z o.o. ogłasza konkurs na …