Taryfa dla Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno.
RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o informuje, że od dnia 7 grudnia 2023 r. nastąpi zmiana cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z decyzją KR.RZT.70.111.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno oraz Postanowienie o sprostowaniu z urzędu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr: KR.RZT.70.111.2023 dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej.

Decyzja znak: KR.RZT.70.111.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno, na …

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr  20/IV/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku Rada  Nadzorcza – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zał. Nr  1  do Uchwały Nr  20/IV/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku Rada  Nadzorcza –   Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.  zaprasza uprawnione podmioty …

Rada Nadzorcza RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

1.     Określenie firmy i siedziby Spółki: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. 2.     Określenie …

Rada Nadzorcza RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 36/IV/2021 Określenie firmy i siedziby Spółki: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. …

Komunikat RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina wszystkich klientom, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia7 czerwca 2001r. o zbiorowym …