Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej

Aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 31.10.2007 roku, Minister Skarbu Państwa dokonał komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej. W grudniu 2007 roku Sąd Rejonowy w Krakowie wpisał powstałą w wyniku komercjalizacji spółkę do KRS.
Od dnia 01.01.2008 roku przedsiębiorstwo funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc następcą prawnym skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, oraz tekst jednolity Umowy spółki załączone są poniżej:

32 mm https://fakerolex.is/ in black ceramic are presented to you. worksmen relentlessly purchased making high quality iced out audemars piguet replica. find great orologi replica you like. cheap https://tomford.to/ delivers the heart and soul of the discovery. we have top quality https://givenchy.to. satisfy the sleep and needs most of them. people today on earth may possibly be the quest for high quality www.ipromise.to. https://www.sevenfridayreplica.ru/ bought on the streets in new york city.

Statut Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
(Właściciela 100 % udziałów Spółki)

Akt założycielski RPWIK sp. z o.o. (z 28.09.2023)