RPWiK Dąbrowa Tarnowska

Kolejny krok RPWiK Sp. z o.o. ograniczający zużycie energii elektrycznej.

W dniu 26.10.2022r. RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej siłami własnymi dokonała wymiany oświetlenia zewnętrznego posesji przy ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej na lampy typu LED o bardzo niskim poborze prądu. Podjęte działanie pozwoli na kolejne
ograniczenie wydatków związanych z używaniem energii elektrycznej.

Pieniądze z „Polskiego Ładu” dla Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

Zarząd RPWiK sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż zostały pozytywnie zaopiniowane wnioski Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji złożone do Rządowego Funduszu „Polski Ład” . Przyznano następujące kwoty finansowe na poniższe zadania :

1. Rozbudowa istniejących zbiorników wodociągowo-wyrównawczych w kwocie 4.465.000,00 zł,2. Modernizacja magistrali wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Odporyszów w kwocie 4.560.000,00 zł.   

            Przedmiotowe inwestycje znacząco wpłyną na poprawę zaopatrzenia wody mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej oraz Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Żabno i Olesno.


Informacja Zarządu Spółki dot. rozliczania bezpowrotnie zużytej wody.

     Odbiorcy, którzy rozliczani są za wodę i ścieki, a nie posiadają wodomierza-odlicznika mierzącego ilość bezpowrotnie pobranej wody, która nie jest odprowadzana do kanalizacji (dot. napełniania basenu) w sezonie letnim 2022r. na pisemny wniosek mogą uzyskać  odliczenie max. 5m3 kanalizacji.

      W związku z sytuacją hydrologiczną, nadchodzącym się okresem letnim i związanym z tym zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, apelujemy o rozważne gospodarowanie wodą.


RPWIK sp. z o.o. udanie inwestuje w fotowoltaikę.

W 2021 roku i pierwszym kwartale 2022 Zarząd RPWIK skutecznie przeprowadził postępowania a następnie wyłonił wykonawców następujących inwestycji :

1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w siedzibie PRWIK oraz w Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie o mocy po ok. 50 kW a także w Przepompowni Wody w Sieradzy o mocy ok. 41,8 kW za łączną kwotę 414.392 zł netto.

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW w Dąbrowie T. za kwotę 414.392 zł netto (razem z SUW Żabno i PW w Sieradzy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW w Dąbrowie T. za kwotę 414.392 zł netto (razem z SUW Żabno i PW w Sieradzy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW w S.U.W. w Żabnie za kwotę 414.392 zł netto (razem z PW w Sieradzy i siedzibą RPWIK)

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 41,8 kW w P.W. w Odporyszowie za kwotę 414.392 zł netto (razem z SUW Żabno i siedzibą RPWIK)

2. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przepompowni Ścieków w Nieczajnej Dolnej o mocy 37,5 kW za kwotę 105.697 zł netto

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,5 kW w P.Ś. w Nieczajnej Dolnej za kwotę 105.697 zł netto

3. oddanie do użytku instalacji fotowoltaicznej na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach o mocy 34,9 kW za kwotę 95.122 zł netto

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,9 kW w SUW w Gorzycach za kwotę 95.122 zł netto.

Wykonane inwestycje znacząco obniżyły dotychczasowe koszty zużycia energii elektrycznej.Aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 31.10.2007 roku, Minister Skarbu Państwa dokonał komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej. W grudniu 2007 roku Sąd Rejonowy w Krakowie wpisał powstałą w wyniku komercjalizacji spółkę do KRS. Od dnia 01.01.2008 roku przedsiębiorstwo funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc następcą prawnym skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, oraz tekst jednolity Umowy spółki załączone są poniżej:

32 mm https://fakerolex.is/ in black ceramic are presented to you. worksmen relentlessly purchased making high quality iced out audemars piguet replica. find great orologi replica you like. cheap https://tomford.to/ delivers the heart and soul of the discovery. we have top quality https://givenchy.to. satisfy the sleep and needs most of them. people today on earth may possibly be the quest for high quality www.ipromise.to. https://www.sevenfridayreplica.ru/ bought on the streets in new york city.

Statut
Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
(Właściciela 100 % udziałów Spółki)

Akt założycielski RPWIK sp. z o.o. (z 28.06.2011)

Schemat organizacyjny RPWiK sp.z o.o.