paper, business, finance

Zgromadzenie Wspólników:

Związek Gmin Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej (100 % udziałów spółki)

Zarząd:

Jacek Sarat – Prezes Zarządu (zarząd jednoosobowy)

Rada Nadzorcza:

Stanisław Kusior – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Szakuła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Sacha – Sekretarz Rady Nadzorczej

Mateusz Fido – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kowal – Członek Rady Nadzorczej