Informacja Zarządu RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. dot. obecnie obowiązujących cen

            Wobec licznych zapytań mieszkańców Gmin  Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Gręboszów i Olesno poniżej podajemy obecnie obowiązujące ceny :

1. Dla klientów zaopatrywanych z ujęcia wody w Żabnie :

1/ za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych – 4,21 zł,

2/ za 1 m3 ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 7,30 zł (dla oczyszczalni ścieków w Dąbrowie T.),

3/ Opłata abonamentowa wynosi :

a/ za wodomierz główny – 5,00 zł,

b/ za wodomierz dodatkowy – 3,27 zł,

2. Dla klientów zaopatrywanych  z ujęcia wody w Gorzycach :

1/ za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych – 3,67 zł,

2/ Opłata abonamentowa wynosi :

a/ za wodomierz główny – 5,00 zł,

b/ za wodomierz dodatkowy – 3,27 zł,

            Do wszystkich cen związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków należy doliczyć podatek VAT w wys. 8%

            Potencjalnych klientów uprzejmie informujemy, że za usługi nie objęte powyższymi taryfami zostaną naliczone następujące opłaty :

a/ za wymontowanie i ponowne zamontowanie wodomierza – 100,00 zł ,

b/ za wymianę uszkodzonego wodomierza od 200,00 zł do 1000,00 zł  (w zależności od średnicy licznika),

c/ za czynności nadzoru technicznego – 120,00 zł na godz

            Ponadto,  wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia sprzętu budowlano-transportowego będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa :

1/ koparka Doosan – 180,00 zł/godz,

2/ minikoparka Volvo – 150,00 zł/godz,

3/ samochód asenizacyjny Daf – 7,00 zł/ za km i 300,00 zł/godz,

4/ samochód dostawczy/wywrotka Iveco Daily – 7,00 zł/km i 130,00 zł/godz,

5/ urządzenie do czyszczenia kanalizacji Pyton – 250,00 zł/godz,

6/ pompy spalinowe do wody i ścieków – 100,00 zł/godz,

7/ urządzenie do czyszczenia Karcher – 120,00 zł/godz,

8/ usługa inspekcji sieci kanalizacyjnej z użyciem kamery tv – 300,00 zł/godz,

9/ czynności nadzoru technicznego sieci – 120,00 zł/godz.

Do powyższych cen usług  należy doliczy podatek VAT w wys. 23 %