Taryfa dla Gręboszów, Olesno i Żabno.
RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o informuje, że od dnia 21 listopada 2023 r. nastąpi zmiana cen za dostarczaną wodę zgodnie z decyzją KR..RZT.70.112.2023 z dnia 20.10.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Gręboszów, Olesno i Żabno.