Taryfa dla Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno.
RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o informuje, że od dnia 7 grudnia 2023 r. nastąpi zmiana cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z decyzją KR.RZT.70.111.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno oraz Postanowienie o sprostowaniu z urzędu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr: KR.RZT.70.111.2023 dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej.

Postanowienie o sprostowaniu z urzędu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr: KR.RZT.70.111.2023 dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej.

TREŚĆ POSTANOWIENIA (PDF)