RPWiK Dąbrowa Tarnowska

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy”.