Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie przetargowe: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w: 1/ Siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 36, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – …