RPWiK Dąbrowa Tarnowska

Redaktor

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie przetargowe: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w: 1/ Siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 36, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy Więcej informacji na mini portalu Zamówień Publicznych pod adresem (link poniżej) https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eac7f175-611b-4668-9202-2aa3e3633812