Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie przetargowe:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w:

1/ Siedzibie Zamawiającego,

2/ Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 36,

3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy

Więcej informacji na mini portalu Zamówień Publicznych pod adresem (link poniżej)

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eac7f175-611b-4668-9202-2aa3e3633812