Badania wody

Badania wody

Komunikat

Komunikat

Komunikat

Komunikat o cenie wody

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.33.2021 z dnia 20 maja...

Komunikat

Wyjaśnienie zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania...

Komunikat

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.118.2021 z dnia 16 kwietnia 2021r....

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.

Ogłoszenie Na Badanie Sprawozdania FinansowegoRPWiK W Dąbrowie Tarnowskiej Sp. Z O.O. Rada Nadzorcza – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w...

Komunikat Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z § 15 Regulaminu Konkursu...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. 1.Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa...

zestawienie cenowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen netto w złotych za m3 dostarczonej wody i m3 oczyszczonych ścieków, obowiązujących w RPWiK w Dąbrowie...

Informacja o taryfie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez PGW Wody Polskie, obecne ceny dostarczania wody i oczyszczania ścieków na terenie działania...

uchwała o ustaleniu dopłat do ceny oczyszczania ścieków

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Dąbrowy Tarnowskiej podjęła uchwałę o ustaleniu dopłat do ceny oczyszczania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa...
1 2