Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w  wyniku rozpatrzenia złożonej w terminie 1 oferty na „Wykonanie pełnego remontu zrzutowego wylotu kanału burzowego w punkcie Breńka w km 122+250”

Stosownie do § 27 ust. 3 pkt 7 i ust.4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RPWIK sp. z o.o. wybrano ofertę Zakładu Usługowego Budownictwa Wodno-Melioracyjnego „Hydro-Bud” Zbigniew Smaś, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 76a.

Zwycięska oferta jest kompletna i o najniższej cenie wynoszącej 147.300,00  zł brutto. Oferta ta mieści się w budżecie przewidzianym przez Zamawiającego na realizację tego zadania.


Oferty skierowano listami poleconymi w dniu 21.11.2023 r. do:

1/ Usługi Transportowe Brukarstwo Grzegorz Wałaszek, 33-200 Dąbrowa T, Brnik 60,

2/ Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego „Hydro-Bud” Zbigniew Smaś, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 76a.