uchwała o ustaleniu dopłat do ceny oczyszczania ścieków

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Dąbrowy Tarnowskiej podjęła uchwałę o ustaleniu dopłat do ceny oczyszczania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2019, na dotychczasowym poziomie. Analogiczną decyzję podjęła Rada Miasta Żabna w sprawie dopłat do ceny dostarczania wody na terenie Gminy Żabno. W związku z powyższym ceny wody i ścieków na terenach gmin obsługiwanych przez RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółkę z o.o. tj. Dąbrowy Tarnowskiej, Olesna, części Żabna i części Gręboszowa pozostają w roku 2019 na dotychczasowym poziomie (szczegóły w zakładce Informacje dla Klientów – Cenniki – woda i ścieki).