RPWIK sp. z o.o. udanie inwestuje w fotowoltaikę.

W 2021 roku i pierwszym kwartale 2022 Zarząd RPWIK skutecznie przeprowadził postępowania a następnie wyłonił wykonawców następujących inwestycji :

1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w siedzibie PRWIK oraz w Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie o mocy po ok. 50 kW a także w Przepompowni Wody w Sieradzy o mocy ok. 41,8 kW za łączną kwotę 414.392 zł netto.

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW w Dąbrowie T. za kwotę 414.392 zł netto (razem z SUW Żabno i PW w Sieradzy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW w Dąbrowie T. za kwotę 414.392 zł netto (razem z SUW Żabno i PW w Sieradzy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW w S.U.W. w Żabnie za kwotę 414.392 zł netto (razem z PW w Sieradzy i siedzibą RPWIK)

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 41,8 kW w P.W. w Odporyszowie za kwotę 414.392 zł netto (razem z SUW Żabno i siedzibą RPWIK)

2. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przepompowni Ścieków w Nieczajnej Dolnej o mocy 37,5 kW za kwotę 105.697 zł netto

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,5 kW w P.Ś. w Nieczajnej Dolnej za kwotę 105.697 zł netto

3. oddanie do użytku instalacji fotowoltaicznej na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach o mocy 34,9 kW za kwotę 95.122 zł netto

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,9 kW w SUW w Gorzycach za kwotę 95.122 zł netto.

Wykonane inwestycje znacząco obniżyły dotychczasowe koszty zużycia energii elektrycznej.