Komunikat

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.118.2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 20 maja 2021r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gmin Gręboszów, Olesno i Żabno zaopatrywanych w wodę z Ujęcia Wody w Gorzycach. Nowe stawki opłat obowiązują od 20 maja 2021r. przez kolejne 3 lata i kształtują się następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Wyszczególnienie

Jednostka

Netto

Brutto

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z Ujęcia Wody w Gorzycach

Opłata za m3 dostarczonej wody

Zł / m3

3,67

3,96

Opłata abonamentowa – stała

wodomierz główny

Zł / odbiorcę usług / miesiąc

5,00

5,40