Komunikat Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie

z § 15 Regulaminu Konkursu informuje, że Pan

Jacek Sarat zamieszkały 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Grunwaldzka 79

w wyniku konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

od 1 września 2020r.