Komunikat o cenie wody

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.33.2021 z dnia 20 maja 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE 
od dnia 19 czerwca 2021r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gmin Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno zaopatrywanych w wodę z Ujęcia Wody w Żabnie

oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska. Nowe stawki opłat obowiązują od 19 czerwca 2021r. przez kolejne 3 lata i kształtują się następująco: