Informacja dot. napełniania przydomowych basenów w sezonie letnim 2024 r.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej informuje Szanownych Państwa, że w przypadku napełniania przydomowych basenów w sezonie letnim 2024 r. istnieje możliwość nienaliczenia należności za kanalizację w ilości bezzwrotnie zużytej wody.

W tym celu należy bezpośrednio po napełnieniu przydomowego basenu zgłosić się do RPWIK, wypełnić odpowiedni druk podając pojemność basenu oraz stany licznika odczytane przed i po jego napełnieniu.