Informacja o taryfie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez PGW Wody Polskie, obecne ceny dostarczania wody i oczyszczania ścieków na terenie działania RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółki z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej obowiązują od 23 maja 2018 roku przez kolejne 3 lata.