RPWiK Dąbrowa Tarnowska

Miesiąc: maj 2019

zestawienie cenowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen netto w złotych za m3 dostarczonej wody i m3 oczyszczonych ścieków, obowiązujących w RPWiK w Dąbrowie Tarnowskie Spółce z o.o. z cenami średnimi w Polsce i w Małopolsce. RPWiK w DT Polska Małopolska m3 wody 3,97 4,01 4,82 m3 ścieków 7,30 6,95 7,64 Źródłem danych jest monitoring cen wody i ścieków …

zestawienie cenowe Read More »

Informacja o taryfie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez PGW Wody Polskie, obecne ceny dostarczania wody i oczyszczania ścieków na terenie działania RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółki z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej obowiązują od 23 maja 2018 roku przez kolejne 3 lata.