Ogłoszenie wyników – wymiana wodociągu w ciągu ulicy Długiej w Oleśnie

RPWIK.DT.66.2022
Dąbrowa Tarnowska, 03.02.2022r.

            Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia złożonych w terminie 2 ofert na zaprojektowanie „Wymiany, po istniejącej trasie, wodociągu wykonanego z rur AC Ø 150 mm na rury PE (PCV) Ø 160 mm, o długości około 3800,00 mb, położonego w ciągu ulicy Długiej w Oleśnie, od działki nr 492/2  do działki nr 192”

            Stosownie do § 27 ust.4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RPWIK sp. z o.o. wybrano ofertę Biura Projektowego i Obsługi Inwestycji Budownictwa Paweł Walas  z siedzibą 39-308 Wadowice Górne, Wola Wadowska 72A.

            Wybrana oferta jest kompletna i o najniższej cenie wynoszącej 48.000,00 zł brutto.