Komunikat

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.118.2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 20 maja 2021r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gmin Gręboszów, Olesno i Żabno zaopatrywanych w wodę z Ujęcia Wody w Gorzycach. …

Komunikat Read More »