Aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 31.10.2007 roku, Minister Skarbu Państwa dokonał komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej. W grudniu 2007 roku Sąd Rejonowy w Krakowie wpisał powstałą w wyniku komercjalizacji spółkę do KRS.
Od dnia 01.01.2008 roku przedsiebiorstwo funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc następcą prawnym skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, oraz tekst jednolity Umowy spółki załączone są poniżej: