Film prezentujący Przedsiębiorstwo Spółki na koniec 2018 roku.