Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW (…) – 2021/00120031/01

Zarząd RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o, stosownie do art. 270. ust.1 ustawy z dnia 11 września 2021r, (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 – zw zm.) uprzejmie informuje, iż w dniu 01.09.2021r, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 6, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 2021/00120031/01 w dniu 01.09.2021r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotowej instalacji z firmą FG ENERGY sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 31-154 Kraków, al. Pokoju 1, REGON : 367544980, NIP : 9820378558.
Wartość zamówienia brutto wynosi 509.701,90 zł.