Informacja o unieważnieniu Nr 2021/BZP 00120031/01 ogłoszonym w dniu 20.07 2021 r. na zadanie pn „„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 6, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy”.

Dąbrowa Tarnowska, dnia 13.08.2021г.

Oferenci w postępowaniu Nr 2021/BZP 00120031/01 ogłoszonym w dniu 20.07 2021 r.
na zadanie pn „„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w:
1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 6, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy”.

Zamawiający działając w trybie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP uprzejmie informuje, ze unieważnia czynność oceny і wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 5.08.2021 r.

Uzasadnienie:        

W dniu 05.08.2021 r. Zamawiający dokonał wybory najkorzystniejszej oferty oraz przesłał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom і zamieścił informację na stronie prowadzonego postępowania.
W dniu 10.08.2021 r. jeden z Wykonawców poinformował Zamawiającego o nieprawidłowościach przy dokonaniu oceny і wyboru oferty. W wyniku otrzymanej informacji Zamawiający dokonał analizy dokumentów, w których dopatrzył się ustawowej nieprawidłowości. Tym samym zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynnosci oceny і wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 05.08.2021 г.
Pomimo braku wyraźnej normy wskazującej Zamawiającemu korygowanie swoich działań możliwe jest umieszczenie jej w podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych. Zamawiający jako gospodarz postępowania jest podmiotem najbardziej zainteresowanym by mieć pewność, ze prowadzone postępowanie doprowadzi do zawarcia umowy nieobarczonej wadami. W zawiązku z powyższym Zamawiający podjął  decyzję o unieważnieniu czynnosci wyboru ofert oraz powtórzeniu czynnosci badania і oceny ofert.