INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA PN „„WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 50 KW W: 1/ SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, 2/ STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻABNIE, UL. ŚWIĘTEGO JANA 6, 3/ PRZEPOMPOWNI WODY W ODPORYSZOWIE – SIEDZIBA W SIERADZY” (NR 2021/BZP/00120031/01)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pn „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 6, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy” ogłoszonego w dniu 20.07.2021r. pod poz. jak wyżej a otwartego w dniu 04.08.2021r. jako najkorzystniejszą – zgodnie z art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 – ze zm.) – do wykonania w/w zadania wybrano ofertę FG Energy sp. z o.o. sp. K. z siedzibą 31-548 Kraków, al.Pokoju 1 w cenie brutto 509.701,90 zł.

Wybrana oferta posiada najwyższą łączną liczbę punktów wśród złożonych ofert i spełnia warunki określone w SWZ.

Zgodnie z wymogami art. 253 ust.2 cytowanej wyżej ustawy podaje się do publicznej wiadomości streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

Lp.

Dane Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Liczba pktów w kryterium

Okres gwarancji

Liczba pktów w kryterium

Łączna liczba pktów

Poz.

w rankingu

1.

ELTRIX Wielgus Robert

05-090 Raszyn, ul .Jaworskiego 5a

576.983,61

53,00

60 mcy

40,00

93,00

4

2.

Edison Energia SA

02-661 Warszawa, pl.

I. Gugulskiego 1

516.231.00

59,24

60 mcy

40,00

99,24

3

3.

FG Energy sp.z o.o. sp. K.

31-548 Kraków, al. Pokoju 1

509.701,90

60,00

60 mcy

40,00

100

1

4.

SUN ENERGY SOLUTIONS sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul.Mińska 63A

515.370,00

59,34

60 mcy

40,00

99,34

2

5.

OBO ENERGY sp. z o.o.

35-234 Rzeszów, ul.S. Trembeckiego 11A

609.834,00

50,14

60 mcy

40,00

90,14

5

6.

GENNER sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Grudniowa 44

7.

Instalatorstwo Elektryczne

Telemechanika Andrzej Gawrych

34-606 Łukowica 330

690.792,60

44,27

60 mcy

40,00

84,27

6

8.

Energetyka Solarna ENSOL

47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11

 

            Oferta nr 6 nie została odszyfrowana a oferta nr 8 została złożona po wyznaczonym w SWZ czasie.