RPWiK Dąbrowa Tarnowska

Bez kategorii

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy”. Link do ogloszenia o zamowieniu publicznym :

Komunikat

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.118.2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 20 maja 2021r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gmin Gręboszów, Olesno i Żabno zaopatrywanych w wodę z Ujęcia Wody w Gorzycach. …

Komunikat Read More »

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.

Ogłoszenie Na Badanie Sprawozdania FinansowegoRPWiK W Dąbrowie Tarnowskiej Sp. Z O.O. Rada Nadzorcza – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. 1. …

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. Read More »

Komunikat Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z § 15 Regulaminu Konkursu informuje, że Pan Jacek Sarat zamieszkały 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Grunwaldzka 79 w wyniku konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki od 1 września 2020r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. 1.Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp.z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółkipn. „Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z o.o.. 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu: 1).może być osoba, spełniająca łącznie …

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Read More »

zestawienie cenowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen netto w złotych za m3 dostarczonej wody i m3 oczyszczonych ścieków, obowiązujących w RPWiK w Dąbrowie Tarnowskie Spółce z o.o. z cenami średnimi w Polsce i w Małopolsce. RPWiK w DT Polska Małopolska m3 wody 3,97 4,01 4,82 m3 ścieków 7,30 6,95 7,64 Źródłem danych jest monitoring cen wody i ścieków …

zestawienie cenowe Read More »

Informacja o taryfie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez PGW Wody Polskie, obecne ceny dostarczania wody i oczyszczania ścieków na terenie działania RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółki z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej obowiązują od 23 maja 2018 roku przez kolejne 3 lata.

uchwała o ustaleniu dopłat do ceny oczyszczania ścieków

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Dąbrowy Tarnowskiej podjęła uchwałę o ustaleniu dopłat do ceny oczyszczania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2019, na dotychczasowym poziomie. Analogiczną decyzję podjęła Rada Miasta Żabna w sprawie dopłat do ceny dostarczania wody na terenie Gminy Żabno. W związku z powyższym ceny wody i ścieków na terenach gmin …

uchwała o ustaleniu dopłat do ceny oczyszczania ścieków Read More »