RPWiK Dąbrowa Tarnowska

Komunikat o cenie wody

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.33.2021 z dnia 20 maja 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 19 czerwca 2021r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gmin Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno zaopatrywanych w wodę z Ujęcia Wody w Żabnie …

Komunikat o cenie wody Read More »

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy”. Link do ogloszenia o zamowieniu publicznym :

Komunikat

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.informuje, że decyzją nr KR.RZT.70.118.2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 20 maja 2021r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gmin Gręboszów, Olesno i Żabno zaopatrywanych w wodę z Ujęcia Wody w Gorzycach. …

Komunikat Read More »

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.

Ogłoszenie Na Badanie Sprawozdania FinansowegoRPWiK W Dąbrowie Tarnowskiej Sp. Z O.O. Rada Nadzorcza – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. 1. …

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. Read More »