Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW (…) – 2021/00120031/01

Zarząd RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o, stosownie do art. 270. ust.1 ustawy z dnia 11 września 2021r, (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 – zw zm.) uprzejmie informuje, iż w dniu 01.09.2021r, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ …

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW (…) – 2021/00120031/01 Read More »