Komunikat Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z § 15 Regulaminu Konkursu informuje, że Pan Jacek Sarat zamieszkały 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Grunwaldzka 79 w wyniku konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki od 1 września 2020r.